MISSIONSSØSTRENE AF DET DYREBARE BLOD

   

Sr. Mamertis C.P.S.

     

Vores Orden er grundlagt af P. Franz Pfanner.

     

"Når ingen går, går jeg"! Det var den yngste priors svar på Trappisternes Generalkapitel i Frankrig 1879 - til en sydafrikansk biskop, som ønskede Trappister til sit missionsområde i Sydafrika.

     

Prior Franz, født i Østrig 1825. - Han forlod sit Kloster i Jugoslavien, som han lige havde grundlagt og rejste til Afrika med 30 af sine munke.

     

Den 27.12.1882 blev grundstenen til klostret og den senere missionscentral "Mariannhill" lagt. - Ingen tænkte på direkte missionsarbejde.  Som Trappister i stilhed i bøn og ved arbejdets eksempel ville de forkynde den kristne tro.  Snart så  P. Franz Pfanner nødvendig- heden af undervisning, katekese, håndværksmæssig uddannelse, besøg i kralene og m.m. - Dette kunne trappistmunkene og brødre ikke gennemføre med den strenge trappistregel.

     

Abbed Franz grundlagde ordenen for MARIANNHILLER MISSIONÆRER.

     

Men der var også brug for kvinder.  Abbed Franz Pfanner hentede hjælp fra Europa!  1885 kom de første 5 kvindelige Missionshjælpere til Afrika. Han gav dem navnet "MISSIONSSØSTRE AF DET DYREBARE BLOD".

     

På en rejse til Europa besøgte P. Franz det Hellige Land.  På Kalvariebjerget fandt han navnet til sin Søsterorden: Kristi Blod skulle de gøre frugtbart - bringe hans frelse videre til alle mennesker.

     

Vort navn forpligter: "Du har frelst os Herre ved Dit Blod".  Denne frelse skal vi bringe videre i ord og gerning.  P. Franz Pfanner sagde: "Vores missionsområde er Guds rige og det har ingen grænser".

     

MARIANNHILL blev bygget op af mange flittige hænder - og fra Mariannhill oprettedes mange missionsstationer: i Sydafrika, i Mocambique, i Zimbabwe, Zaire, Tanzania, Kenya.  Alle disse steder har vores søstre stadigvæk missionsstationer, hvor afrikanske og euro- pæiske søstre arbejder side om side.  De mangeartede opgaver spænder fra: undervisning i alle typer skoler; sygepleje, læger, tandlæger, jordemødre; katekese, sognearbejde, i børne- haver, på børnehjem, husholdning, alle slags håndværk, kunsthåndværk... i alt dette gælder "Ora et labora".

     

En af de største opgaver er at uddanne indfødte søstre og det lykkedes i stor udstrækning, mange steder er de blevet selvstændige.

     

I 1903 blev der oprettet et uddannelses-center i Holland, vores nuværende MODERHUS.  Senere opstod der flere klostre i Europa, blandt andet i Østrig og Tyskland, samt i Nord- amerika og Canada. Allevegne med det formål:
- at uddanne søstre til arbejdet i Afrika og være økonomisk støtte for    arbejdet i missionen
- at støtte Kirken hjemme gennem arbejdet i sognene
- for at leve og virke blandt menneskene og formidle det kristne budskab.

     

I 1916 blev Søstrene kaldt til Danmark til Rønne/Bornholm af biskop von Euch til støtte og hjælp for den lille menighed på øen.  Ud over dette havde søstrene forskellige opgaver blandt syge, ældre og børn.  I dag er de fortsat i sognet, en søster er pastoralassistent og de har et lille rekreationshjem.

     

I 1959 kaldte biskop Suhr søstrene til Birkerød/Nordsjælland.  Her var en katolsk menighed ved at vokse op.  På Nordvanggaard, i en velbevaret gammel gård, opstod et KIRKECENTER - Menigheden tæller i dag over 500 medlemmer.
- Gårdens lade blev til KIRKEN
- staldene til MENIGHEDSLOKALER - loftet over staldene til KLOSTER
- Hovedbygningen til PLEJEHJEM med 20 beboere.

     

Søstrene arbejder på denne institution som sygeplejersker, sygehjælpere, i hus og have, desuden har de store opgaver i sognet som kateketer, i børne- og ungdomsarbejde, i liturgigruppen og med ministranter, i menighedsrådet, i ældrearbejdet...

     

Sådan prøver i dag 3 søstre på Bornholm og 7 søstre i Birkerød at virkeliggøre Jesu missionsbefaling: "Gå ud i al verden og forkynd det glade budskab" og dagens "Ora et labora".
     

Yderligere information vedrørende ordenens spiritualitet og søstrenes arbejde kan man få ved henvendelse til:
Missionssøstrene af det Dyrebare Blod
ved Sr. Mamertis C.P.S.
Bistrup Byvej 4
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 00 96

 

© Ord på Vejen