Åndelig vejledning

     

Som kristne mennesker har vi ofte brug for at blive bekræftet i den tro, vi har, og støttet i vor stræben efter at leve op til Guds kærlighed, som han har skænket os gennem sin søn Jesus Kristus. Livet i denne moderne verden bliver mere og mere præget af hurtigt tempo, ensomhed, stress, mangel på tid, fortvivlelse, svigtende kærlighed, følelsesmæssig forladthed og andre faktorer, som gør, at ens tro trænger til nye, positive impulser udefra.

Ligesom en god psykolog kan hjælpe én med at finde svar på mange psykologiske spørgsmål, således er en god individuel åndelig vejleder også i stand til at hjælpe med at vise den sande vej til stærkere tro og større tillid til Gud. En åndelig vejleder skal derfor være professionel, både i sin teologiske viden og i sin egen åndelige udvikling, for at være i stand til at vejlede andre i deres tro og åndelighed.

Hvis du har brug for en åndelig vejleder, kan du sende din ansøgning til os ved hjælp af nedenstående formular.

 

 

 

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer By

Telefon

E-mail

Stilling

Uddannelse

Kirkeligt tilhørsforhold

Alder

Eventuel kommentar:

    

 

© Ord på Vejen