BØNNENS APOSTOLAT

     

Det daglige offer:

   

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag.

Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder, og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse.

Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.

Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned.......

   

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

   

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

   

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen.

   

Bed helst hver dag mindst et led af Rosenkransen.

   

     

Pavens intentioner 2014
  

Januar
  
For at alle må medvirke til at fremme en reel økonomisk udvikling med respekt for alle mennesker og alle folkeslags værdighed.

For at kristne fra forskellige trosretninger må vandre sammen mod den enhed som Kristus har villet.
  
Februar

For at Kirken og samfundet må værdsætte ældre menneskers klogskab og erfaring.

For at præster, ordensfolk og lægfolk storsindet må samarbejde i evangeliserings-missionen.
  
Marts


For at alle kulturer må respektere kvinders værdighed og rettigheder.

For at mange unge vil acceptere Herrens opfordring til at vie deres liv til forkyndelsen af ​​Evangeliet.
  
April

For at regeringerne må fremme beskyttelsen af alt det skabte og en ligelig fordeling af naturens goder og ressourcer.

For at den opstandne Herre må fylde hjerterne med håb hos dem som prøves af smerte og sygdom.
  
Maj


For at medierne må være midler til tjeneste for sandhed og fred.

For at Maria, Evangeliseringens Stjerne, må lede Kirkens mission med at forkynde Kristus for alle folkeslag.
  
Juni
For at de arbejdsløse må få den støtte og det arbejde, som de behøver for at leve med værdighed.

For at Europa må genfinde sine kristne rødder gennem de troendes vidnesbyrd.
  
Juli

For at sportsudøvelse altid må være en lejlighed til fællesskab og menneskelig vækst.

At Helligånden må støtte det arbejde som lægfolk udfører ved at forkynde Evangeliet i de fattigste lande.
  
August


For at flygtninge, som er tvunget fra deres hjem på grund af vold, må finde en storsindet velkomst og beskyttelse af deres rettigheder.

For at kristne i Oceanien med glæde må forkynde troen for alle folkeslag i denne del af verden.
  
September

For at de mentalt handicappede må få den kærlighed og hjælp de behøver for at leve et værdigt liv.

For at de kristne, inspireret af Guds ord, må engagere sig i tjenesten for de fattige og lidende.
  
Oktober

For at Herren vil skænke fred i de områder i verden som er hårdest ramt af krig og vold.

For at Verdensmissionsdagen må genoplive en flammende iver i enhver troende om at bringe evangeliet ud til hele verden.
  
November

For at folk, der lider af ensomhed, må opleve Guds nærhed og få støtte fra andre.

For at unge præstestuderende og ordensfolk må have kloge og velforberedte undervisere.
  
December

For at Forløserens fødsel må bringe fred og håb til alle mennesker af god vilje.

For at alle forældre må være troværdige forkyndere af Evangeliet og overgive troens dyrebare gave til børnene.   

   

BØNNENS APOSTOLAT

Stenosgade 4 A - 1616 København V

(Med den kirkelige øvrigheds tilladelse)

 

 

 

© Ord på Vejen