Det lauretanske litani

 

Herre, forbarm dig.

Kristus, forbarm dig.

Herre, forbarm dig.

 

Kristus, hør os.

Kristus, bønhør os.

 

Gud Fader i Himlen,

- forbarm dig over os.

Gud Søn, verdens Frelser,

- forbarm dig over os.

Gud Helligånd,

- forbarm dig over os.

Hellige Treenighed, én Gud,

- forbarm dig over os.

 

Hellige Maria, - Bed for os!

Hellige Gudsmoder, - Bed for os!

Hellige jomfru over alle jomfruer, - Bed for os!

Kristi moder, - Bed for os!

Den guddommelige nådes moder, - Bed for os!

Reneste moder, - Bed for os!

Kyskeste moder, - Bed for os!

Ukrænkede moder, - Bed for os!

Uplettede moder, - Bed for os!

Elskelige moder, - Bed for os!

Vidunderlige moder, - Bed for os!

Det gode råds moder, - Bed for os!

Skaberens moder, - Bed for os!

Frelserens moder, - Bed for os!

Viseste jomfru, - Bed for os!

Glorværdige jomfru, - Bed for os!

Prisværdige jomfru, - Bed for os!

Mægtige jomfru, - Bed for os!

Milde jomfru, - Bed for os!

Trofaste jomfru, - Bed for os!

 

Retfærdighedens spejl, - Bed for os!

Visdommens sæde, - Bed for os!

Vor glædes årsag, - Bed for os!

Åndens kar, - Bed for os!

Ærens kar, - Bed for os!

Andagtens udvalgte kar, - Bed for os!

Mystiske rose, - Bed for os!

Davids tårn, - Bed for os!

Elfenbenstårn, - Bed for os!

Gyldne hus, - Bed for os!

Pagtens ark, - Bed for os!

Himlens port, - Bed for os!

Morgenstjerne, - Bed for os!

De syges helse, - Bed for os!

Synderes tilflugt, - Bed for os!

De nedbøjedes trøst, - Bed for os!

De kristnes hjælp, - Bed for os!

 

Englenes dronning, - Bed for os!

Patriarkernes dronning, - Bed for os!

Profeternes dronning, - Bed for os!

Apostlenes dronning, - Bed for os!

Martyrernes dronning, - Bed for os!

Bekendernes dronning, - Bed for os!

Jomfruernes dronning, - Bed for os!

Alle helgens dronning, - Bed for os!

Dronning, undfanget uden arvesyndens plet, - Bed for os!

Dronning, optaget i Himlen, - Bed for os!

Den hellige rosenkransens dronning, - Bed for os!

Fredens dronning, - Bed for os!

 

Guds lam, du som borttager verdens synder!

Skån os, o Herre!

Guds lam, du som borttager verdens synder!

Bønhør os, o Herre!

Guds lam, du som borttager verdens synder!

Forbarm dig over os!

 

Bed for os, hellige Gudsmoder.

At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

 

Lad os bede.

 

Herre, vor Gud, giv os dine tjenere, at vi altid må glædes ved sundhed på sjæl og legeme, og ved den salige, altid rene Jomfru Marias forbøn fries fra den jordiske elendighed og opnå den evige glæde.

Ved Kristus, vor Herre. Amen.

  

 

     

© Ord på Vejen