FØRSTE FREDAG I MÅNEDEN

 

Præst og menighed: Elskelige Jesus / kærlighedens kilde, / forbarmelsens Fader / og al trøstes Gud. / Du har nedladt dig til / at åbne dit hjerters uudsigelige rigdomme / for os ringe og uværdige mennesker. / Som tak for de utallige velgerninger, / som du har bevist os / navnlig for indstiftelsen af Altrets Sakramente, / og til sone for alle de krænkelser, / som tilføjes dig / i dette din kærligheds mysterium, / overgiver og indvier vi / til dit hellige hjerte / os selv og alt, hvad vort er / med alle de gode gerninger og fortjenester, / som vi ved din nåde har opnået, / ligesom også dem, / som vi håber at opnå i fremtiden. / Vi foresætter os / at ville ære og elske dit guddommelige hjerte / hele vort liv igennem / indtil vor død, / og jo mere vi ser dig foragtet / og krænket af andre, / desto større skal vor kærlighed til dig være. / Desuden kårer vi den saligste Jomfru Maria / til vor himmelske moder. / Også til hendes rene hjerte / overgiver og indvier vi / os selv og alt, hvad vort er. / O gode Jesus! / Vi bønfalder dig om / at du i din uendelige miskundhed / vil tage imod denne indvielse / og dette forsæt, / og som du har tilskyndet os / til at fatte det, / give du os kraft til at fuldføre det. Amen.

Præst: Lad os bede for vor menighed, idet vi anbefaler den til Jesu helligste Hjerte! Vor Herre og Gud! Udgyd din velsignelses fylde over vor menighed. Se i barmhjertighed til alle dem, som sørger og er bedrøvede. Styrk og trøst alle de syge og svage. Forbarm dig over synderne. Tag dig af alle familier, som sætter deres lid til dig. Beskyt os alle, især vore børn og unge, mod vor frelses hemmelige og åbenlyse fjender, og kom os til hjælp i vor dødstime. Lad dit hjerte i den afgørende time være os et sikkert tilflugtssted, for at vi, som har elsket dig her i livet også må komme til at elske dig hisset i evigheden.

Menighed: Amen.

 

LITANI TIL JESU ALLERHELLIGSTE HJERTE

 

Herre forbarm dig over os / Kristus forbarm dig over os

Herre forbarm dig over os / Kristus Hør os

Kristus Bønhør os / Kristus Bønhør os

Gud Fader i Himlen - forbarm dig over os

Gud Søn verdens Frelser - forbarm dig over os

Gud Helligånd - forbarm dig over os

Hellige Treenighed én Gud - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds Søn tilbedelsesværdige hjerte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte dannet af Helligånden i Jomfrumoderens skød - forbarm dig over os

Jesu Hjerte væsensforenet med Guds evige Ord - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al herligheds uendelige fylde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Gus hellige tempel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte den allerhøjestes paulun - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds hus og Himlens port - forbarm dig over os

Jesu Hjerte kærlighedens luende ild - forbarm dig over os

Jesu Hjerte retfærdighedens og kærlighedens bolig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte fuldt af godhed og miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle dyders bundløse hav - forbarm dig over os

Jesu Hjerte værdigt til al lovprisning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle hjerters konge og midtpunkt - forbarm dig over os

Jesu Hjerte som rummer alle visdom og kundskabs skatte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte hvori Guddommens hele fylde bor - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvilket Faderen havde sit velbehag - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvis overflod vi alle har fået del - forbarm dig over os

Jesu Hjerte de evige højes attrå og længsel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte tålmodigt og rigt på miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gavmildt mod alle der påkalder dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte livets og hellighedens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte forsoning for vore synder - forbarm dig over os

Jesu Hjerte mættet med forhånelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte knust for vore overtrædelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte lydigt indtil døden - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gennemboret af lansen - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al trøstens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vort liv og vor opstandelse - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vor fred og vor forsoning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte sonoffer for os syndere - forbarm dig over os

Jesu Hjerte frelse for dem, som håber på dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte håb for dem, som dør i dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle helgens evige fryd - forbarm dig over os

Og Guds Lam, som borttager verdens synder - Skån os o Herre

Og Guds Lam, som borttager verdens synder - Bønhør os o Herre

Og Guds Lam, som borttager verdens synder - Forbarm dig over os

 

Præst: Jesus, sagtmodig og ydmyg af hjerte.

Menighed: Omdan vore hjerter efter dit hjerte.

Lad os bede. Almægtige evige Gud. Se hen til din elskede Søns hjerte og til al den lovprisning og fyldestgørelse, han på syndernes vegne har ydet dig. Skænk nådig fred og tilgivelse til dem, der påkalder din barmhjertighed i den samme din Søns, Jesu Kristi navn. Han som lever og råder med dig i al evighed. 

Menighed: Amen

 

 

© Ord på Vejen