Redaktion og Udgiver

Redaktion:

  • P. Andrzej Papuga C.M. (ansvh.) E-mail: sognepraest@yahoo.dk

  • P. Wieslaw Jan Staszko C.M.

  • Sr. Anna Maria

  • Kirsten Eilertsen

  • Narumi Fukuda

Udgiver:

Foreningen Ord på Vejen
Bistrup Byvej 4
3460 Birkerød

Mobiltlf.: 28 18 47 25

E-mail: sognepraest@yahoo.dk

 

Layout: Sr. Anna Maria E-mail: ploner29@hotmail.com

 

Abonnement:  

Nygade 8 B
3000 Helsingør

Mobiltlf.: 28 18 47 25

E-mail: sognepraest@yahoo.dk

     

Årsabonnement: kr. 190,- i Danmark og kr. 220,- i udlandet

     

Løssalg: kr. 40,-

     

Giro: 1-645-3064
Foreningen Ord på Vejen

Bistrup Byvej 4
3460 Birkerød

Mobiltlf.: 28 18 47 25

E-mail: sognepraest@yahoo.dk

     

SWIFT  -BIC: DABADKKK

IBAN: DK79 3000 0016 453064.

     

 

     

Redaktionen 2005. Fra venstre: P. T. Jortzick, Sr. Lydia, T. Johansen, P. R. Pawlowski, E. Brøndum, H. Rosenkilde, P. A. Papuga, N. Fukuda, H.B. Mortensen, K. Hvidberg, Sr. Anna Maria.

     

       

Redaktionen 2003. Fra venstre: K. Hvidberg, E. Brøndum, P. A. Papuga, Sr. Agnes, Sr. Anna Maria, T. Johansen, H. Rosenkilde, Sr. Lydia, N. Fukuda.

     

   

Redaktionen 2002. Fra venstre: P. A. Papuga, Sr. Lydia, E. Brøndum, K. Preskou, F. O. Larsen, Sr. Agnes, Sr. Anna Maria, T. Johansen, M. Kallan, H. Rosenkilde.

   

    

© Ord på Vejen