HELLIGE TEGN  - Vinen

     

Biskop Egon Kapellari, Østrig (oversat af sr. Bernarda O.S.B.)

     

Digteren Hölderlin kalder i et af sine digte Sydfrankrigs rødvin for "det dunkle lys i glasset".  I Sydeuropa, på lysets kyst, og i orienten slynger vinrankerne sig med tykke grene fra træ til træ og danner tæt skyggefuldt løv over stierne.

     

I det bibelske Palæstina var vinstokkene et kriterium på familiens velstand, og profeterne talte om det at kunne sidde helt uforstyrret under sin egen vinstok eller figentræ som et billede på livet i fred i den messianske tid.  Palæstinas vinbjerg, omsorgsfuldt anlagt og plejet, og dertil en vinperse, beskyttet af mure med vagttårn, bliver opfattet som et symbol på Israels folk.  Herren til dette elskede vinbjerg er Gud selv.

     

Salmerne taler om "Vin, der giver mennesker glæde", og i Jesu Siraks bog hedder det: "Vin er som livets vand for et menneske, når han drikker med måde".  I orientens ikke-bibelske religioner er vinen symbol på ungdom og det evige liv.  Sumererne anvender et vinblad som skrifttegn for ordet "liv".

     

Ny vin bør hældes på nye vinsække, var Jesu eget budskab. Under bryllupsfesten i Kana i Galilæa gjorde han sit første under. Vinen, som her blev skænket i overdådig fylde, var et tegn på den messianske tid, der nu tog sin begyndelse.  I Kana indeholdt seks kæmpestore vandkar af sten denne nye vin.  Syvtallet fuldender, når Jesus under skærtorsdagsmåltidet rækker bægeret med vin med ordene: "Tag det og drik, det er mit blod, som udgydes for jer".  Blod er liv, vin er liv, brød er liv.  Jesus giver sit liv for os og skænker dette liv under brødets og vinens skikkelse.

     

Messens vin viser hen til det evige liv, som Jesus ved den sidste nadver beskriver som det evige gæstebud, idet han siger: "Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min Faders rige".

     

Vin kan være et narkotikum, kan misbruges til orgier eller til beruselse.  Men vin kan også være et middel til sand glæde, til hin "nøgterne beruselse", som kirkefædrene ofte taler om.

     

En kristen er dog ikke kun en, der modtager skabelsens vin eller eukaristiens vin.  En kristen skal også selv være som vin.  "Jeg er vinstokken, I er grenene", sagde Jesus  til disciplene i sin afskedstale. Dette gælder for alle kristne, som fortjener kristennavnet.  Være ny vin, inspirere og give nyt liv til et tæt fællesskab er et godt program i et kristent liv.

   

© Ord på Vejen